Дърводобив

Разположението ни в планински район ни доведе до решението да работим в сектор дърводобив. Вече над 10 години добиваме иглолистна и широколистна дървесина. Растежът на дейността се дължи на последователната политика, която упражняваме по отношение на провеждане на планираните мероприятия в горите. Това ни спечели стабилна репутация на коректен партньор в бранша. Също така участваме в търгове, организирани от горските стопанства, от които се определя количеството за сеч. СТИЛ-МС предлага дървен материал, както за вътрешния, така и за външния пазар.

Подразделението дърводобив играе основна роля в разширяването на другите две стопански дейности на фирмата: дървопреработване и производство на мебели.

Стил-МС изкупува, маркира и сече.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас за по-нататъшни дискусии.